Drone videos | Beurtschip DorpGrouw

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 6 years ago
preview_del
UC28gHMAmGgDxYTIGWzP1qQQ

Tijdens mijn stage bij NOFCOM heb ik dit video gemaakt. Deze video is opgenomen met een drone. Het is een korte promotie filmpje voor het project Beurtschip.

In Drogeham wordt er gewerkt aan de restauratie van het Beurtschip. Dit schip is gebouwd in 1910. Het bijzondere aan dit schip is dat het uit Friesland komt en dat het schip voor verschillende werkzaamheden is gebruikt.

Het hoofddoel van het project is om mensen weer aan het werk te krijgen. Op de planning staat voor 3 jaar werk voor een team van circa 12 personen. Elk teamlid is ongeveer een halfjaar werkzaam. Dit betekent dat er na drie jaar zo’n 72 mensen aan het schip hebben gewerkt. In dit soort projecten is het reëel om te veronderstellen dat voor ca. 50% van de mensen hier ook een andere baan uit voort kan komen.

Het is de bedoeling dat Dorp Grouw (beurtschip uit 1910) wordt gerestaureerd ten behoeve van praktische arbeidsintegratie/ educatie van deelnemers met technische interesse. Het leerwerkbedrijf zal gericht zijn op jongeren met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt en op ouderen met afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkeloos wegens leeftijd). De restauratiewerkzaamheden aan het ijzerwerk zullen gebeuren in de loods van firma WADRO te Drogeham. Van het houtwerk tot de oplevering van het beurtschip Grouw wordt verzorgd door het skûtsjemuseum te Eernewoude.

Bij de restauratie van het schip Dorp Grouw is het hoofddoel om mensen een kans te bieden om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. Het doel is dat deze mensen doorstromen naar een betaalde baan. Tijdens het project wordt er samengewerkt met publieke en private partners. Het moet toegankelijk zijn voor belangstellende bezoekers. Geïnteresseerden worden door middel van publicaties op Facebook en de website op de hoogte gehouden over de vorderingen van de restauratie. Er zijn verschillende bedrijven uit verschillende branches bij betrokken die bereid zijn om hun netwerk, geld en uren ter beschikking te stellen.

Na de totale restauratie moet het worden ingezet in de betalende recreatievaart. Gedacht wordt om het schip met passagiers vanuit Sneek naar Hindeloopen te laten zeilen vanwaar de passagiers zo mogelijk met de stoomtrein naar Sneek terugreizen, en van Grou naar Sneek en visa versa. Het schip zal ook ingezet kunnen worden voor representatieve doeleinden. Te denken aan opening van het zeilevenement, bijeenkomsten van traditionele schepen e.d.