కాశీకి పయనం..ప్లాన్ ఇదే..? |Nandamuri Balakrishna, Boyapatisrin |#bk106 |Tollywood Ticket

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
కాశీకి పయనం..ప్లాన్ ఇదే..? |Nandamuri Balakrishna, Boyapatisrin |#bk106 |Tollywood Ticket 5
కాశీకి పయనం..ప్లాన్ ఇదే..? |Nandamuri Balakrishna, Boyapatisrin |#bk106 |Tollywood Ticket


#Nandamuribalakrishna
#nbk106
#Boyapati
#tollywoodticket

💬 Comments on the video
Author

No problem balayya hit kodatadu. Edhi kakunte vunkoti puli. Okka adugu venakki. Vesindhante. Dhani punja power chupishtadi jai balayya

Author — Shankar HariShankar mudhiraj