''మహేష్''ను పెద్ద ఆపద నుండి కాపాడిన బాలకృష్ణ...!Balakrishna and Mahesh Babu || Tollywood Ticket

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
  • UCyOsxdRmx50tbjZ7JERzeZw
''మహేష్''ను పెద్ద ఆపద నుండి కాపాడిన బాలకృష్ణ...!Balakrishna and Mahesh Babu || Tollywood Ticket 4.5
UCyOsxdRmx50tbjZ7JERzeZw

''మహేష్''ను పెద్ద ఆపద నుండి కాపాడిన బాలకృష్ణ...!Balakrishna and Mahesh Babu || Tollywood Ticket

💬 Comments on the video
Author

Appudu cheddaga balayya ni portrayed cheddam anukunna Vallaki chepputho kottali

Author — Uma Maheswari

Author

Sollu maheshbabu kottadama nijam chypura

Author — Hari Setikam

Author

No1 nenokkadine mahes tho hmovie thisi loss ayina producers legend movie tho profits gain chesaru

Author — ramesh eadula