உணவுகள் மீதமானால் 90877 90877 எண்ணுக்கு அழையுங்கள் - பசியால் தவிப்பவர்களுக்கு பார்சல் செய்யப்படும்

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
உணவுகள் மீதமானால் 90877 90877 எண்ணுக்கு அழையுங்கள் - பசியால் தவிப்பவர்களுக்கு பார்சல் செய்யப்படும் 5
#Food | #FoodSafety | # SAFESERVEPORTAL
உணவுகள் மீதமானால் 90877 90877 எண்ணுக்கு அழையுங்கள் - பசியால் தவிப்பவர்களுக்கு பார்சல் செய்யப்படும்

Uploaded on 25/06/2019 :

Thanthi TV is a News Channel in Tamil Language, based in Chennai, catering to Tamil community spread around the world.


The brand Thanthi has a rich tradition in Tamil community. Dina Thanthi is a reputed daily Tamil newspaper in Tamil society. Founded by S. P. Adithanar, a lawyer trained in Britain and practiced in Singapore, with its first edition from Madurai in 1942.Download — உணவுகள் மீதமானால் 90877 90877 எண்ணுக்கு அழையுங்கள் - பசியால் தவிப்பவர்களுக்கு பார்சல் செய்யப்படும்

Download video
💬 Comments on the video
Author

who is wasting food. dont give them food. fine them
in addition most of the hotels in outskirts of chennai are not hygienic ..pls take action against them..they dont care of customers health..very much commercialised. most of them give taste food by adding several preservatives which are usually not good for human health.

Author — Kumaresh R

Author

விக்கிற விலைல யாரு வேஸ்ட் பன்றாங்க அப்படி வேஸ்ட் பண்ணா அது பணக்காரங்க function ஹோட்டேல்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துல போய் சொல்லுங்க

Author — Vathika K

Author

Thaniya seminga da modhella
Apro idhellam automatica nalla badiya kedaikum

Author — ANTI indian