కెసిఆర్ కి కొసరి కొసరి వడ్డించిన రోజా CM Kcr and YCP Mla Roja Lunch Meet | Social tv telugu

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
కెసిఆర్ కి కొసరి కొసరి వడ్డించిన రోజా CM Kcr and YCP Mla Roja Lunch Meet | Social tv telugu

#SocialTvTelugu #YsJagan #ApPolitics

For More Updates about Politics & Film News -

Download — కెసిఆర్ కి కొసరి కొసరి వడ్డించిన రోజా CM Kcr and YCP Mla Roja Lunch Meet | Social tv telugu

Download video
💬 Comments on the video
Author

Andhra nu tittina kukka Ku pattaru ok, ekanina visvasam chupichamanandi

Author — Veluri Srinu

Author

ఆంధ్ర వాళ్ళు తిన్నేది గడ్డి అని అన్నవాడితో ఆంధ్ర వాళ్ళు రుచులు తినిపించారు బాగానే ఉంది KCR గారు ప్రక్కన ఒక మహిళ ఉంది ఆమె ఒక సీనియర్IAS అదికారీ ఆమె మీకు కనపడలేదా రోజా గారు కనీసం మహిళ అని ఆమె ను గౌరవించడం మీకు తెలియదా

Author — Natural star Nani