Въпрос на гледна точка - Наука и мистика. Революция на съзнанието.

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
С02 Е 141 12.03.2015 г. с участието на проф. Лъчезар Филипов

Help us caption & translate this video!


Download — Въпрос на гледна точка - Наука и мистика. Революция на съзнанието.

Download video
💬 Comments on the video