ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bithri Satthi Hilarious Comedy | NewsQube

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token
ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bithri Satthi Hilarious Comedy | NewsQube 4
ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bitthri Satthi Hilarious Comedy

Click here to watch:
For Free Movie Promotions & Promotional Interviews
Please WhatsApp Us : 7286918833

NewsQube is a one stop solution for all Entertainment needs.

Opportunity for New Creators : If you are passionate to give technical reviews & information's on latest apps, mobiles, electronic gadgets.
Come join with us we are ready to make videos with you. send us your sample videos.
Note: If you have any type of Creative Short Films or Funny Skits and Sketches
We have the Expertise to Promote your Content, Reach out to us and we will help you reach out to Millions.


Follow us :

Download — ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bithri Satthi Hilarious Comedy | NewsQube

Download video
💬 Comments on the video
Author

శ్రీ ముఖీ కి దులతీర్చవ సత్తి అన్న ఒక్క శ్రీ ముఖీ కాదు. దేశంలో ఉన్న ఆడవాళ్లు అందరూ తెలుసుకోవాలి. Fashion పేరుతో. మన సంప్రాధ్యాన్ని సంక నకిస్తున్నారు

Author — Baviri Ramu

Author

Movie function laki suma akka best always

Author — Gunupudi youth

Author

చాలా చక్కగా వివరించారు రవి కుమార్ అన్నయ్య....ఛీ..ముక్కీకి దిమ్మ తిరిగిపోయింది

Author — Kummari.Ashok Kumar

Author

who will watching only for sati Anna kosam

Author — Sayyad Fayaz

Author

Was really fellow sati gaa don't spoil our tel an game values how long you will speak on a women's dress ...this is what you background thought you...mindless fellow...respect women

Author — Ram Mohan Ram

Author

maybe sathi comment...balu garini vuddesinchi kavachu???

Author — Gugulavath Thirupathi

Author

I don't understand a bit what's they r taking about. I am here only for the beautiful lady. O god! She is gorgeous.

Author — Sambit Dash

Author

Enduku papam srimukhi paina paddaru.tanu comedy ga teskundi papam.love u sri.ur enery levels r really awesome

Author — asha aluru

Author

Spb Ane antha vadivi kaledhuu nvv Inka

Author — bharath gk

Author

ఇదే overaction అంటారు పద్దతిగా మాట్లాడడం మాకు ఎలా కూడా పద్దతిగా ఉండడం నచ్చదు.

Author — Ajay Reddy

Author

Bithhiri debbhaku bittiri poina srimuki alano okala divert cheyyalani chusthundhi papam

Author — Raja Siddireddy Siddireddy