ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bithri Satthi Hilarious Comedy | NewsQube

  • 🎬 Видео
  • ℹ️ Описание
Invalid campaign token
ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bithri Satthi Hilarious Comedy | NewsQube 4
ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bitthri Satthi Hilarious Comedy

Click here to watch:
For Free Movie Promotions & Promotional Interviews
Please WhatsApp Us : 7286918833

NewsQube is a one stop solution for all Entertainment needs.

Opportunity for New Creators : If you are passionate to give technical reviews & information's on latest apps, mobiles, electronic gadgets.
Come join with us we are ready to make videos with you. send us your sample videos.
Note: If you have any type of Creative Short Films or Funny Skits and Sketches
We have the Expertise to Promote your Content, Reach out to us and we will help you reach out to Millions.


Follow us :

Скачать — ఈ పోరికి 5,6 ఉన్నాయి ఏంటియో తెలుసా | Bithri Satthi Hilarious Comedy | NewsQube

Скачать видео
💬 Комментарии к видео
Автор

శ్రీ ముఖీ కి దులతీర్చవ సత్తి అన్న ఒక్క శ్రీ ముఖీ కాదు. దేశంలో ఉన్న ఆడవాళ్లు అందరూ తెలుసుకోవాలి. Fashion పేరుతో. మన సంప్రాధ్యాన్ని సంక నకిస్తున్నారు

Автор — Baviri Ramu

Автор

who will watching only for sati Anna kosam

Автор — Sayyad Fayaz

Автор

Movie function laki suma akka best always

Автор — Gunupudi youth

Автор

ఇదే overaction అంటారు పద్దతిగా మాట్లాడడం మాకు ఎలా కూడా పద్దతిగా ఉండడం నచ్చదు.

Автор — Ajay Reddy

Автор

చాలా చక్కగా వివరించారు రవి కుమార్ అన్నయ్య....ఛీ..ముక్కీకి దిమ్మ తిరిగిపోయింది

Автор — Kummari.Ashok Kumar

Автор

Thagalabettandi niranjan garu, choose moodu mottam dobbindhi na lavadalo prgram..

Автор — Shiva Potru

Автор

Was really fellow sati gaa don't spoil our tel an game values how long you will speak on a women's dress ...this is what you background thought you...mindless fellow...respect women

Автор — Ram Mohan Ram

Автор

Spb Ane antha vadivi kaledhuu nvv Inka

Автор — bharath gk

Автор

Em vundi ra deenilo chudanike meru me mokkam

Автор — Mannegudam Mahendar

Автор

Chala chiraku gaa undi sathi, kaastha noru muyyaraa!

Автор — Srivasudev Thadiboina

Автор

I don't understand a bit what's they r taking about. I am here only for the beautiful lady. O god! She is gorgeous.

Автор — Sambit Dash

Автор

Dimma thirigi ndi srimuki ki eppudu ayina manchi dressing vesukoni ra program ki patuss chudaleka sathi anna mastu chapinav tqq

Автор — Raju Yadav

Автор

సత్తి అన్న ని స్టైల్‌ లో మాట్లాడితే బాగుంటది ని fans ki ఇలా పద్ధతి గా మాట్లడం మాకు నచ్చదు

Автор — ప్రశాంత్ ఆచార్యులు

Автор

Suma garu and sremukhi 2 telugu samprdalu chala baga patistaru love you sreeee

Автор — haji shaikh nazir

Автор

Palakura Sathi kA Paul kaadu bithiri Sathi akkada

Автор — chintugoud888