Spakbevegelser og spakutslag

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 7 years ago
preview_player
UCgCDRRzS3d15UVW5RpTrYXw

Å jobbe rolig og harmonisk med maskinens spaker er nøkkelen til å få god flyt i kjøringen.
Dersom krana går for fort, må maskinføreren ofte justere og kjøre tilbake for å treffe ønsket mål, samtidig som både fører og maskin utsettes for unødige rystelser.