WHAT A WONDERFUL WORLD - Susanna del Saz

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
preview_player
UCKLhZ1SuBWJH86LAaPOfSuw

És una cançó de jazz escrita per B. Thiele i G. David Weiss, estrenanda per Louis Armstrong y editada per primera vegada com a single a principis de la tardor de 1967. Amb la idea de ser un antídot al clima polític i rcial de la dédaca dels 60, va ser escrita especialment per a Louis Armstrong, que li va donar un caràcter molt especial.
La canción descriu la delicia del cantane por les coses simples de cada dia, i manté un to optimista amb esperança en el futur, i una referencia als bebés que neixen en el mon i tindran molt per veure i creixer...