மாநிலங்களவை தேர்தலில் யார் ஒட்டு போடுவார்கள்...? | Rajya Sabha Elections

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
மாநிலங்களவை தேர்தலில் யார் ஒட்டு போடுவார்கள்...? | Rajya Sabha Elections 4.5
#RajyaSabhaElections #RSElections

மாநிலங்களவை தேர்தலில் யார் ஒட்டு போடுவார்கள்...? | Rajya Sabha Elections

Uploaded on 25/06/2019 :

Thanthi TV is a News Channel in Tamil Language, based in Chennai, catering to Tamil community spread around the world.


The brand Thanthi has a rich tradition in Tamil community. Dina Thanthi is a reputed daily Tamil newspaper in Tamil society. Founded by S. P. Adithanar, a lawyer trained in Britain and practiced in Singapore, with its first edition from Madurai in 1942.Download — மாநிலங்களவை தேர்தலில் யார் ஒட்டு போடுவார்கள்...? | Rajya Sabha Elections

Download video
💬 Comments on the video
Author

Pls explain and upload these kind of important and useful videos Saleem sir.. tq

Author — Happy Soul

Author

ஒரு வீடியோவில் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினருக்கு 39 MLAஓட்டு போடனும் னு சொல்லிருக்கிங்க. சரியான எண்ணிக்கை என்ன?

Author — Ramakrishnan A

Author

கருணாநிதி குடும்ப உறுப்பினர்கள் .hahaha

Author — Varun Varun