【MV大首播】陳思安-借問愛情(官方完整版MV) HD

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
  • UCd7PrpU3WR60jMEZu4rCqzg
【MV大首播】陳思安-借問愛情(官方完整版MV) HD 4
UCd7PrpU3WR60jMEZu4rCqzg

陳思安【借問愛情】專輯
Suann Chen【Jie Wen Ai Qing】
2016.10.13 release

【借問愛情】專輯曲序:1. 水水姑娘/2. 借問愛情/3. 傷心情歌/4. 勾啊勾手指/5. 多情子/6. 桂花香/7. 愛情小路/8. 戒指
【Jie Wen Ai Qing】Song List:1. Shui Shui Gu Niang/2. Jie Wen Ai Qing/3. Shang Xin Qing Ge/4. Gou A Gou Shou Zhi/5. Duo Qing Zi/6. Gui Hua Xiang/7. Ai Qing Xiao Lu/8. Jie Zhi


各電信來電答鈴下載方式
♪中華電信:手機直撥760→按1→輸入959788
♪台灣大哥大:手機直撥803→按4→輸入959788
♪遠傳:手機直撥900→按4→輸入959788
♪台灣之星:手機直撥700→按4→輸入959788
♪亞太:手機直撥560→按2→按6→輸入959788

-歌詞 Lyrics-
愛情雨這大
牽寂寞來作伴
放手啦
我最後的心聲
一句你愛我
亦有伊亦有我
愛情苦
找無藥治心疼

感謝你無情
放阮自由放阮行
寂寞的心聲
阮帶走啦
你甘不知影
伊的愛有兩個影
最後的心痛
放乎你贏
女人無你想的彼軟弱
借問愛情 阮一定有人疼

演唱人:陳思安
曲:石國人
詞:石國人
OP:豪聲唱片
ISRC:TWW471610002


➔更多關注

💬 There are no comments