Exhibicion Centro Cultura China - Shaolin KungFu Madrid

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 8 years ago
preview_player
UCCw5XfsqUq6qcE04gI-cc9w

15 de Febrero el grupo de la Asociación Española de SongShan Shaolin KungFu celebraron la fiesta de Yuan Xiao Jie.