Dakbegroeiing, regenwatermanagement, watervertraging, Optigroen, groendak

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
preview_player
UCD4uSFj_whLhGB_Tvtp0ngg

Extreme regenwaterretentie en vermindering van de piekafvoer met dakbegroeiing door de systeemoplossing Retentiedak type Meander.
In de gepatenteerde Meanderplaat wordt tot 32 liter/m2 regenwater gebufferd en vertraagt afgevoerd.