ကိုယ့္သားကိုယ္ပဲ ကာကြယ္လို႔မရဘူး ၊ သူမ်ားသားသမီးပါကာကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ “မယ္လိုဒီ”

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
ကိုယ့္သားကိုယ္ပဲ ကာကြယ္လို႔မရဘူး ၊ သူမ်ားသားသမီးပါကာကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ “မယ္လိုဒီ” 4.5
UCM3DI-2mDQLlH_ZBYC9NPlg

ကိုယ့္သားကိုယ္ပဲ ကာကြယ္လို႔မရဘူး ၊ သူမ်ားသားသမီးပါကာကြယ္ရမယ္ဆိုတဲ့ “မယ္လိုဒီ”
လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ သက္ငယ္မုဒိန္းအေပၚ အျမင္ ၊ သားကို Sex Education သင္ေပးျခင္း ၊ သားေမြးထားတဲ့မိခင္အေနနဲ႔ သားကိုေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္ ။
#Melody #MyoMyo #Justiceforvictoria #Media9

💬 Comments on the video
Author

လူတိုင္ကိုလူဟုမသတ္မွတ္ထာ
တာလာ မဟုပ္ပါဘူလူတိုင္လည္း
လူဟုသတ္မွတ္လို့့မရပါ လူေတြရဲ့

Author — Minmin Minmin