గవర్నర్ ది దరిద్రమైన స్పీచ్ | Congress Komatireddy Venkat Reddy On Assembly Incident | hmtv News

  • 🎬 Видео
  • ℹ️ Описание
గవర్నర్ ది దరిద్రమైన స్పీచ్ | Congress Komatireddy Venkat Reddy On Assembly Incident | hmtv News 4.5
గవర్నర్ ది దరిద్రమైన స్పీచ్ | Congress Komatireddy Venkat Reddy On Assembly Incident

#KomatireddyVenkatReddy #SwamyGoud #ESLNarasimhan #TBudgetSessions #TelanganaAssembly
Скачать — గవర్నర్ ది దరిద్రమైన స్పీచ్ | Congress Komatireddy Venkat Reddy On Assembly Incident | hmtv News

Скачать видео
💬 Комментарии к видео
Автор

Super komati reddy Anna gatti item vesthe thala paghiledhi unde kannu ku debba thakithe wheel chair yendhku public sympathy koraku cheef tricks trs kodukulaku

Автор — srinivas maduguri

Автор

We need change in next elections.so vote any other partys except TRS.im not ok with TRS

Автор — Harish Siripuram

Автор

ని పెళ్ళాం దగ్గరికి పోవడానికి రా విల్ చెర్

Автор — Raju Kisari

Автор

ప్రధానిని తిడుతుండు అంటున్నావు ఒరేయ్ లంజకొడుక మరి మీరు ఎలా తిఫుతున్నారు రా లంజకొడుక

Автор — Raju Kisari

Автор

Komati ki frustrating ekkuvaindhi villu ika gelavadam impossible

Автор — PANDU G

Автор

kcr gani mokam navvu chusthe vomiting aitadi

Автор — Lohithreddy Devidi

Автор

komati reddy anna meru ym chaikpoina mee meda badnam pettiru meruandaru kalsi gudda paldengkapoinara anna eee trs kodukulu ni

Автор — Lohithreddy Devidi