IMIGABANE IBIRI MUBWOKO BW'IMANA

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 2 years ago
preview_player
UCslF3-9GdEY80LYtCwXsGSQ

Nifurije umugisha umuntu wese uzumva iki kigisho kandi ubuntu bw'Imana
buzabane n'imitima yanyu Amen

💬 Comments
Author

Imana itwuzuze Ubuntu bwayo kandi namwe bavandimwe bibabere uko

Author — @samuelishimwe.