Peter Staněk: Znalostnú ekonomiku nahradila známostná ekonomika

  • 🎬 Видео
  • ℹ️ Описание
Peter Staněk: Znalostnú ekonomiku nahradila známostná ekonomika 5
Výber z verejnej Diskusie na palete na témy Je Slovensko stále tigrom eurozóny? a Súčasnosť a budúcnosť našej ekonomiky a sociálne postavenie občanov. Konala sa v bratislavskom Hoteli Tatra 28. januára 2016 - hovorí ekonóm a prognostik Slovenskej akadémie vied Peter Staněk.

Скачать — Peter Staněk: Znalostnú ekonomiku nahradila známostná ekonomika

Скачать видео
💬 Комментарии к видео