Neej Yag Hawj: Qeej Nkauj Nog

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 8 years ago
preview_player
UCwMUYJg9CulwIQ1pSxWuMFg

Qeej Nkauj Noj

💬 Comments
Author

Thank you for your videos Mr. Neeg Yag Hawj. There are not many hmoog leeg videos here and really enjoy your videos. Thanks for sharing your knowledge. It's important to keep our traditions and practices.

Author — tsaglig chang

Author

You should post more videos tij laug. I remember listening to your old qeej videos on YouTube back in 08-09 but I think you deleted them.

Author — Guts

Author

how much is the qeej? and where do you live?

Author — Paul Vang

Author

Corey...tus kwv tsi kam kom muag lawm. Thaks

Author — Neej Her

Author

I'm a Hmong white but Hmong Leej sounds very good and you are quite good at singing the song. I am a qeej student too, so I'm always learning new things. Good job and keep posting your videos for us to learn and listen too.

Author — Vou Xiong

Author

zoo heev les o tu tij laug neej yag hawj

Author — tengthor yiabee

Author

Zoo heev​ py​....​Kuv​ pb​ koj​ 863 lm​ tuaj​ pb​ kuv​ thiab​ nb

Author — 9 lub hli nra Channel

Author

py kuv nias koj lawm thov nias kuv thiab ua tsaug

Author — vaam haam

Author

Tij neej, nyob zoo hos...koj tshuv qeej tau zoo heev hab paiv tau zoo kawg. Kuv thov qhuag koj ua tij. Yog kwv ntxawg. Npe lau hu ua Tseemceeb lawm hos tij neej. Vaam hab ca siab tas kwv lwm mej yuav noj qaab hab nyob zoo. Thov kuam koj ua tij nrug rau koj tsev tuab neeg tsuag tau txais qhov zoo xwb k. "Love u bro" till next...take care! Thank for koj zaaj tshoob koj muab rau kuv k. See u.

Author — Tseemceeb Vaj

Author

Neej Yaag, rab qeeb no puas tseem nyob?

Author — 0reosftw

Author

Npawg, yog kuv nyob ze koj ntshe kuv yuav tuaj thov koj qhia koj cov noob qeej rau kuv os. Tshuab tau qeej zoo heev, kuv qhuas koj.

Author — paul blackbelt

Author

Xaav kom mej ua tau maib xav tshuab ha tsi caam

Author — Tswb Kab Chang

Author

kuv yog ib tug tub kawm qeej hab . hnov tau ha ta koj cov hab kuv cov zoo ib yam nkaus os

Author — tengthor yiabee

Author

Nias 865 rau koj lawm tho v koj ho nias mus rau kuv thiab

Author — Torxiengxi Bliayaleng

Author

phooj ywg neej yag her kuv tau pum has tas kj yog ib tus khaws peb hmoob kev cai daab qhuas xws li tshoob kos qeej yog li kuv thov qhuas kj . kuv tau hnov ib zaaj qeej ntsuag sau kj lub npe . kv xaav tas tej zag yuav yog kj ua tus tshuv no zaaj ntsuag ntawm mas kuv iv nyiam hab xav kawm heev le yog li ntawm kuv ham sau ntawv 6 kj kuv xav tau kj tus facbook kuv xav nrug kj tham sib hloov kev paub txog ntawm kev cai tshuv qeej qees yam thiaj xav tau kj tus fb los yog kj tus ber xuv tooj

Author — Li Bin