Beatology Studio - Pest Control

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
preview_player
UCzDTrIF8qguqtLVmSBWZ6MA💬 Comments
Author

kudhin kairi kuni karaafelhun aadhavey
mulhi raajjeyga meenage karaa saikaley
othakas angaeh kurven neiy vaadhaeh
ZIPPO kiyas kae thi GAS NEIY LIGHTEREH

Author — Aishath Reesha

Author

1:46, at this point it just wants me to give up on life

Author — IN3X

Author

KANJEH HIKANJEH TRO CONTROL
MEEDHAA HIFANVES TRO CONTROL
KUREFI FILANDHEN TRO CONTROL
MADHIRI MARANVES TRO CONTROL

Author — Aishath Reesha

Author

ma heekuree fen hameh(thaangi) kamah eh huree
ekamaku rangalha beli iru tro eieyy

Author — XAM XAM

Author

Symbolic vareh noanaane! Beatology suks😂

Author — sklz ÆSJAUmes

Author

pest aky king eh thilhaa men eyna control kuraany kon pest control ekey' kae men emmen HUHTAA!

Author — draxler 23

Author

Ey magey dark window
Tro maa falaveema ladhugathee dhow
Dhenvess nugelhee symbolicaa beatlogy has sikudiyaa
Pest fenifaa gayah goru lavuneebaa
Dhen vess beheba amilla fenvaru meehunaa

Author — fego fego

Author

Bro hamajahsaala thi ekahcheh vx noon symbolic records kairy 😄

Author — Pirate. Mv

Author

karaafalhan ves tro control...dissthah kuranves tro control...

Author — Mohamed Hishaam

Author

Hahahaaaa like ah vureh dislike Gina hahahah🤣🤣🤣

Author — KHALAF

Author

Beatology thila men nulheba symbolic aa ehvaru vaan thila men nah gui hendheni

Author — Mohamed Sharih

Author

1:51 if you are so fearless then why the f did u not respond to symbolic record?🤔

Author — IN3X

Author

Miulheni moya aalai vareh tha hahah.
Bro symbolic nerun lava adu ahaafa halaabe.

Author — Takiyan Ryuzaki

Author

#wearebeatology eyy kiyas kae kairii meehaku harunulaeyy😂.
Irufaanu kae thee kaaku fooneh fayehge thee misaalu😂
SR iraane❤🤟🏻

Author — PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA

Author

Alan inglish in vaahaka dhekuneetha tro
Pest aa nugelheythi
Beatlogic stodio machah kulheh jahaafai eythi kiyaaba
Dodu laa
Symbolic aa nugelhi hureba
Deny suks

Author — Aminath Hassan

Author

mi lahaan thakah inganee medhu ingilhi dhikuran amilla

Author — XAM XAM

Author

rp kurn neyngunas gelheveythoa balaathi... Pest control eh nuvaane

Author — Ahmed Adil

Author

Pest vareh nei. Gadhakamun rap nukobba 😂😂

Author — Mohamed Alim Ali

Author

Rap kuraakah neynge... Kuda kuhjeh ves miyahvureh reethikoh rap kuraane 😂

Author — Hussain Aboobakuru22

Author

Symbolic record 1 kun 10 kiyaa ninmanee kae men adu ahaa be

Author — king of the gamer