అంబేడ్కర్ దళిత నాయకుడేనా|Prof K Nageshwar on the relevance of BR Ambedkar

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
అంబేడ్కర్ దళిత నాయకుడేనా|Prof K Nageshwar on the relevance of BR Ambedkar 5
UCm40kSg56qfys19NtzgXAAg

The nation commemorates the 127th birth anniversary of one of its illustrious sons who authored the republican constitution. Leaders will today beam before television cameras garlanding the statues of Dr B R Ambedkar. But, the society wants the political system to go beyond paying a vacuous tribute to the Architect of Democratic India.


💬 Comments on the video
Author

ప్రజలారా....రాజకియ లబ్ధి కోసం. ఆయనపై కులం పులమకండి. ఆయన ఒక మహోన్నత్తమైన వ్యక్తి.

Author — Gopala krishna jenasena

Author

కుల, మతోన్మాదులు ఎప్పటికీ అంబెడ్కర్ గారిని ఇది నిజంగా మనదేశ దౌర్భాగ్యం..!!
జై భీం✊✊

Author — CharleSGKondayya

Author

కులం లేకపోతే కుల ఆధారిత రిజర్వేషన్లు అవసరంలేదు.
ముందు మనం కులాన్ని నిర్మూలిద్దాం, తరువాత రిజర్వేషన్లు తొలగిద్దాం.
ముందు కుల నిర్మూలన ఎలా చెయ్యాలో ఆలోచిద్దాం.

Author — KV K

Author

I am OC, but I have great respect to ambedkar, every indian should respect to him. Bcz he gave great constitution.

Author — kamal india

Author

మీలాంటి గురువులు..ఇప్పుడున్న పరిస్తితులకు..ఇప్పుడున్న విద్యావ్యవస్థ కు ఎంతో అవసరం..._/\_

Author — Chai,Writing & Photography

Author

దళితనాయకుడు కాదు.ప్రజలందరికీ నాయకుడు.Ambethkar దేవుడు 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 జైభీమ్

Author — Dassari Jyothi

Author

Ambedgar
Proved a top ten genius man on this Earth

No need of anyone certificate

Amendments are Common in every Constitution of country

Because
According to changing society & modern world

Necessary to change it

Is it crime
My humble suggestion to those who hate ambedgar garu

Think twice before you comment

Elders gave us rich culture & tradition

That is our legacy
Don't degrade

Author — anji yarra

Author

మీ మైండ్ లో ఏమైనా మెమరీ ఉందా సర్.ప్రతి విషయంపై మీకు అవగాహన ఉండడం hats up.iam in our fans

Author — Malsur banoth

Author

Salute to the Great vision of Ambedkar ji.

Author — Sreenivasulu Karlapudi

Author

ధన్యవాదములు సార్ చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు జై భీమ్ సార్,

Author — Astur Mallesh

Author

SC, ST రిజర్వేషన్లో క్రిమిలేయర్ కీ ప్రథమ అడ్డంకి, రిజర్వేషన్ పొంది ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న మూర్ఖులు ఇష్టపడటం లేదు... ఇది అంబేద్కర్ ఆలోచనలకు విరుద్ధం...

Author — Sudha Sudhakar

Author

World lo vision unna ekaieka vyakthi Dr BR AMBEDKAR

Author — M K Tube

Author

Great sir, all politicians should read and understand the books written by Ambedkar. This must made as a qualification to MPs, MLAs

Author — Trinadharao Doddi

Author

U r the real secularist sir...
Jai bheem

Author — Mahi Alkaturi

Author

Sc st caste attrocity gurinchi vivarinchandi

Author — Johnny Johnny

Author

We hope that our democracy should reach to One Person=One Value

Author — Yasin Nagaraju

Author

I am respect the Ambedkar ethics.. principals..

Author — sree 12

Author

Sir excellent message and analysis about Ambedhkar.

Author — Hari Babu

Author

Flow sr.... Content and flow both of you are sr..

Author — Golla Kumaraswamy

Author

Such a great man who derived and given " Constitution " to this country which has been guiding even now to administer/ rule this country.
The so called great political parties amending the constitutional most un- democratic way.
Equity and Equality
Key word.

Author — suryarao mulagada