AUSINDEX - 2021 (Naval Exercise)

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 5 months ago
preview_player
UCmmrT8dABxBE6D5VSmO-HIw

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा दर २ वर्षांनी होणारा युद्ध अभ्यास AUSINDEX ऑस्ट्रेलियाच्या समुद्रात ६ सप्टेंबर पासून चालू झाला आहे.