Sesjon del to - Løpetest

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
preview_player
UC-c4gdop7SsZow7fsZyRrnA

Slik gjennomføres løpetesten på sesjon del to.