'பருவ நிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள அணு உலை அவசியம்' - சிதம்பரம், அணு விஞ்ஞானி

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
'பருவ நிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள அணு உலை அவசியம்' - சிதம்பரம், அணு விஞ்ஞானி 3
#Nuclearreactor #Chidambaram #Climatechange
"பருவ நிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள அணு உலை அவசியம்" - சிதம்பரம், அணு விஞ்ஞானி

Uploaded on 25/06/2019 :

Thanthi TV is a News Channel in Tamil Language, based in Chennai, catering to Tamil community spread around the world.


The brand Thanthi has a rich tradition in Tamil community. Dina Thanthi is a reputed daily Tamil newspaper in Tamil society. Founded by S. P. Adithanar, a lawyer trained in Britain and practiced in Singapore, with its first edition from Madurai in 1942.Download — 'பருவ நிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள அணு உலை அவசியம்' - சிதம்பரம், அணு விஞ்ஞானி

Download video
💬 Comments on the video
Author

பாதிப்பு இல்லை என்றால் இந்த ஆலையை குஜராத்தில் அனுமதிக்க வேண்டும் தமிழ் நாட்டுக்கு தேவை இல்லை

Author — Sathya Moorthy

Author

Nanga original scientists sonna ketgamattom, we only hear Local scientists.

Author — rethina Samy

Author

பாதிப்பு இல்லேனா உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலே வைத்துக் கொள்ளவும்

Author — Vijaymurugan Tamizh

Author

Rajasthan, Karnataka, Maharashtra, Delhi gujrat la nuclear reactor iruku and nuclear reactor vedichal nuclear weapons damage varadhu and 1 Mile mela enda radiation varadhu

Author — JAOATAIATARAKAUS

Author

Adhellam seridhan CO2 emission kuraichidalam. Nuclear waste ah un veetu la podhaichidalama?

Author — Dinesh Ramakrishnan

Author

Appo neega Gujarat la, UP la, Maharashtra la, aarambingalaen.

Author — Sri Priyanka Rajesh

Author

Saava pora nee apdi than Da pesuva paradesi

Author — subashkaran g

Author

நீங்கள் சொல்வது உண்மை என்றால் தயவு செய்து அணு உலையை தமிழகம் தவிர்த்து மற்ற மாநிலங்களில் அமைக்கலாமே. தமிழக த்தில் ஏற்கனவே உள்ளது.

Author — govindraja raghavendra