Summit 2021 Asta Raami

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 12 months ago
preview_player
UCLyThXKwcLjfz5ZKBDdNvgg

Ote Astan esityksestä: Älykäs intuitio liike-elämässä
Asta on tutkinut Intuition merkitystä liike-elämässä jo yli 15 vuoden ajan. Asta toi Tunneäly Summit 2021 uuden näkökulman tunneälymäärittelyyn. Intuitio on tunnetaito siinä missä itsetietoisuus, tietoisuus muista, empaattisuus tai aitous eli myös Intuitio on kyky jota voimme oppia ja valmentautua hyödyntämään paremmin johtamistyössä ja työelämässä laajemminkin.