Eigersund Kommune - Sammen for alle

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 5 years ago
preview_player
UCrFs9Soyu4unqM1PUKLby8Q

Film lage i forbindelse med rådmannens budsjettpresentasjon oktober 2016.

Verdier som ligger til grunn for Eigersund kommune sine holdninger og handlinger

• Løsningsorientert: Å få ting til å skje på en måte som er i tråd med lover og regler og samtidig oppfattes som imøtekommende, effektive og smidige. Vi setter innbyggeren i sentrum for alt vi gjør. Vi ser på muligheter heller enn begrensninger.

• Kompetent: Dyktig, flink og i stand til å utføre oppgaver på en kvalifisert måte. Vår kompetansemessige styrke gir innbyggerne kvalitativt gode tjenester – og vi kan styre samfunnsutviklingen i en positiv retning.

• Vennlig: Vi er imøtekommende, blide og glade. Vi har et gjennomgående godt humør og behandler folk med respekt. Vi møter verden med et positivt blikk – og har glimt i øyet.