குடிநீர் தட்டுப்பாடு : 'போதிய குடிநீர் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை' - புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர்

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
#WaterScarcity #Pudukkottai #WaterDistribution

குடிநீர் தட்டுப்பாடு : "போதிய குடிநீர் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை" - புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர்

Uploaded on 25/06/2019 :

Thanthi TV is a News Channel in Tamil Language, based in Chennai, catering to Tamil community spread around the world.


The brand Thanthi has a rich tradition in Tamil community. Dina Thanthi is a reputed daily Tamil newspaper in Tamil society. Founded by S. P. Adithanar, a lawyer trained in Britain and practiced in Singapore, with its first edition from Madurai in 1942.Download — குடிநீர் தட்டுப்பாடு : 'போதிய குடிநீர் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை' - புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர்

Download video
💬 Comments on the video