2018 09 09-ний Баярын цуглааны номлол

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 5 years ago
preview_player
UCE_mzIGeLGF9xq3KCjjYgxg

Сэдэв: Бурханд талархан, Түүний ерөөлийг тунхагла
Эшлэл: 1 Шастир 16:34
Номлогч: тэргүүн пастор Л.Батболд

Бурханд талархах нь цаг үргэлж биднээс гарч байх ёстой хандлага юм.
Үргэлж таларх. Гайгүй байх үедээ Бурханд талархаарай гэж Библи бидэнд хэлээгүй.
Итгэлтэй хүнд талархах зүрх сэтгэл үргэлж байдаг. Ямар ч үед талархаж чаддаг байх нь таны итгэлтэй холбоотой.

Илүү дэлгэрэнгүйг:
Номлолын аудиог #SoundCloud-с:


#АмьдҮг #Amidug #Номлол #БаярынЦуглаан