Sümer Dini ve Dinlerin Karşılaştırılması KURAN, İNCİL ve TEVRAT'ın Sümer'deki Kökeni

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Sümer Dini ve Dinlerin Karşılaştırılması KURAN, İNCİL ve TEVRAT'ın Sümer'deki Kökeni 4.5
UCQYk2i8uWnM9W6_5K0pGmlg

Sümerlerin dini nasıldı? Dinlerin karşılaştırılması ve Kuran, İncil, Tevrat'ın Sümer'deki yansıması.Kitap Oynatma Listeleri


💬 Comments on the video
Author

8:27 "Musa da yalanlamıştı" değil "Musa da yalanlanmıştı" olmalı yani uyardığı halk onu reddetti firavun ahalisi

Author — Doğan Demirci

Author

Burada bu konuyla ilgili etkisiz bir anlatım var. Birde diamont tema dan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok daha kapsamlı bir araştırmayla ve mantıklı yorumlar katarak anlatılıyor bu konular.

Author — Songül Polat

Author

Bu nasıl bir Tanrı ise; Evreni, galaksileri "hassas ayar"larla yaratıyor! Ancak, mesajını doğru düzgün göndermeyi beceremiyor. Bir kavmi diğerlerine üstün kılıyor, sonra vazgeçiyor, şeytanla pazarlık yapıyor, köleliği yasaklamıyor, kadını aşağılıyor, mirastan az pay veriyor, kocasını üç kadınla paylaşmak zorunda bırakıyor, dininden dönenin öldürülmesini emrediyor vs vs.. Evrenin gerçekten bir yaratıcısı varsa, Ortadoğu dinlerinin tanrısı bu yaratıcıya hakarettir.

Author — Uzay

Author

Muazzez ilmiye cig kitaplari - Din lerin kokeni Sumerler....vs 👍

Author — Jim Rohn

Author

Bu ayetlerin çoğuna bakıldığında Türkiye şu an Tanrının lanetini garantilemiş.

Author — Alpefe Turgul

Author

Arkadaş in biri sümerce metinler çözülememiştir diyorya akadca sümerce sözlük var. Akadlar önce çivi yazısını kullanmışlar sümerler akadça öğrenmişler ve akarlara sümerce öğretmişlerdir. Hala sümerce çözülememiştir diye uydurmayın. Ülkemizde 70binin üzerinde sümerce tablet vardır. Bunların 3bini sümerolog Muazzez İlmiye Çığ tarafından çözülüp yayınlanmıştır. Her ülke sümerlere ilgili tabletleri kendi müzelerinde koruma altına alıp okuma uğraşındadır. Siz hala ordan burdan duyduklarınıza inanırken yazılı kaynaklara neden itiraz edersiniz.?

Author — Hamdi Yılmaz

Author

Ve buna inanmayacak milyonlar var ne desen bunlara bos

Author — Mehmet Yavuz

Author

Merhabalar Sümerler çok tanrılı inanca sahipse nasıl İbrahimi dinlerin kökeni sayılıyor ? Merak ediyorum.

Author — Aydın Mutlu

Author

islamiyet ve Allah konusunda anlamadığım şeyler var allah neden çocuklar ölürken birşey yapmıyor ben özgür iradeye inanmıyorum eyer her adım hesaplıysa nasıl bir irade var ademn günah işleyeceğini allah çok önceden yazmıştı ademin günahı ne üstelik şeytan ile allah arasındaki savaş adil değil kuranda allah ben isteğime hidayet veririmistediğime vermem hepinizide yargılarım diyor peki diğer insanların günahı ne

Author — cemile cemir

Author

Her kavime bir peygamber gönderdik sümerler bunu doğruluyor ve ileri teknolojide olması peygamberlerin geldiğini gösteriyor

Author — Üzerinde 19

Author

Merhaba,
Dinler insanoğlunun başına gelmiş-getirilmiş en büyük lanettir. Unutmamalısınız ki Din kavramı da Tarih'in inceleme alanlarından biridir. Yani Dine inanıp tarihin verilerini kabul etmemek "Skolastik-Körü körüne bağlılık" düşüncesinin doğmasına yol açar. Din kavramının kökeni kadim zamanlara kadar uzanır. (Kadim zamanlar:Paleolitik dönem ve öncesi) Din dediğimiz olgu, insanların kendini yetersiz ve aciz görmesinin sonucunda kendilerinden daha kuvvetli bir otoriteye inanmaları sonucunda oluşmuştur. Ardından çok tanrılı ve tek tanrılı dinler ortaya çıkmaya başlamıştır. Din kavramını Allah'tan geldiğine inandığınız büyük kitaplar değil insanların düşünceleri geliştirmiştir. Tevrat'ın, Zebur'un ve İncil'in değiştirildiğine inananlar, Kur-an-ı Kerimin de değiştirildiklerini iddia ettikleri kitaplar gibi kitap olduğunu bilenler ve içerisinde ki "Kur-an bizim korumamız altındadır" ayetini baz alıp bunu maneviyatla taçlandırıp, ilk emrinin oku olduğunu idrak edememiş Müslüman kesimidir. Hiç bir sınava tabii tutulabilmek için yaratılmadık ve bizim ibadetimize ihtiyacı olan bir tanrı içinde yaşamıyoruz. Tanrı bizim sevgimizle ya da ibadetlerimizle var olmuyor ve daha da güçlenmiyor. Neden bunu anlamak bu kadar zor? Din kavramı kurtarıcılardan, seçilmişlerden ve yobazlıktan kurtulduğunda anlaşılabilecektir.

Author — Kadim Dünya Bilgileri

Author

Insanlar tanrilarini kendileri yaratir, kurallarda bir topluma olan gerekli bir sarttir, ...güzel analize edilip sunmussunuz

Author — Mesut Oeznur

Author

Şüphesiz Biz Seni, Hakk ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın

Author — Hasan Bulut

Author

"Sorun yaratan adam veya Gradiva'nın peşinde"
başlığını sözlüğe açar mı bi yardım sever.

Kendi yazıp seslendirdiğim sesli kitap. #seslikitap desteklerinizi beklerim.

Author — asklepios26eses

Author

2000 yıl sonra Yunan mitolojisi gibi semavi dinlerde birer mitoloji haline dönüşecektir. Bir Tanrı olabilir, doğa üstü olayları açıklayamadığımızdan ben var olduğuna inanıyorum.
Semavi dinlerin tamamını inceledim ve kutsal kitaplarını okuma şansını buldum. Kesinlikle bir kurgunun ürünüdür.
Müslümanlık söylenildiği gibi hoşgörü değil nefret söylemleri içeren bir dindir. Kendinden olmayanlar "kafir" olarak adlandırılır. Bu kimseler aşağılık maymundur, bunlarla cihat edilmelidir, bunlara acımasız olunmalıdır. Bu kişiler pisliktir. Bugün bir kafir olarak şunu söyleyebilriim ki elimden geldiğince bir insana sesimi dahi yükseltmemeye çalışıyorum, bu yüzden bana sert davranacak müslümanları vicdanıyla başbaşa bırakıyorum.

Author — Canberk GENÇ

Author

124 bin peygamber gelmiş ..Allah birine yasakladığı şeyi diğerine serbest bırakmamıştır .. elbette benzerlikler olacaktır ...

Author — ümit karakaya

Author

Tek tanrılı dinler bir devrimi sembolize eder. Bu devrim Merkezi devletlerin kuruluşunu, farklı bir ekonomi modeline yani toprağa dayalı mülkiyet modeline geçişi simgeler. Artık merkezi bir devlet vardır ve daha önceki kabileler tek bir amaç uğrunda birleşirler. Bu merkeziliği ancak tek bir tanrı fikriyle güçlü kılabilirsiniz. Tek tanrılı dinler bir zorunluluk sonucu soyut düşüncenin gelişmesi ve devlet örgütlenmesinin merkeziliği gereği zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Bu fikrin öncüleri peygamber olarak anılırlar. Peygamberler bu devrimin liderleridir. Bu siyasi hareketlerin mitolojik arka planı ise din ile renklendirilmiştir. Tek tanrılı dinler bilimsel gelişimi de hızlandırmıştır. Bilim insanları din adamları içinden çıkmıştır. Önümüzdeki yeni yüzyılda dinler çok farklı bir konuma geçecek. Yapay zekanın gelişimi çok farklı dini fikirler ve ideolojiler ortaya çıkaracak. Ateizm ve deizm hızla artarken bir yandan yapay zekanın insanı köleleştirmesi sonucu tekrar farklı dinler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.

Author — Taylan Ayık

Author

Onlardan seni Kuran okurken dinleyenler de vardır. Fakat Biz onu lâyık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de, gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek “Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir.” derler (Enam, 6/25)

Celâlim hakkı için biz her millete -Allaha kullukda bulunun ve putlara ibadetden kaçının- diye bir peygamber gönderdik.(Nahl, 16/36)


.. İçinde peygamber olmayan hiç bir millet yoktur.(Fâtır, 35/24)


Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onların bir kısmını sana hikâye edip anlattık, bir kısmını anlatmadık.(Gâfir, 40/78)

İnsanoğlu yaratıldığından bu yana yeryüzüne peygamberler gelmiştir. Millattan sonra gelen peygamberler Hz isa ve Hz Muhammedir. Dolayısıyla Kuranı kerimde adı geçen 28 peygamberden 2 si Millattan sonra gelmiş geriye kalan 26 sı ise Millattan önceki dönemde gelmiştir. Dolayısıyla hitit sümer akad ve diğer uygarlıklarda bugün olduğu gibi peygamberlerle muhatap olmuştur. O gördüğünüz tabletlerde ki yazılarda dönemin peygamberlerinden ve getirdikleri şeriatten etkilenmiş veya kabul etmişlerdir. Olay bu kadar basit. Peygamberlik veya din sıfır yılından itibaren var olmadı. Sıfır başlangıç yılı Miladi olarak Hz İsanın yeryüzünü şereflendirmesini temsil eder.


Hz. Nuh (as)’un yaşadığı tarih ve coğrafya ile Sümerlerin yaşadığı tarih ve coğrafya örtüşüyor.


Bazı bilgilere göre, Hz. Nuh’un adı Sümer dilinde Ziusudra’dır. Zisudra destanı yaklaşık olarak M.Ö. 2900 yılında geçiyor ve M.Ö. 2600 de tabletlere yazılıyor.


Kur’an’ı Kerim; Tevrat, Zebur, İncil’i reddetmez onların da İlahi kaynaklı olduğunu, kaynaklarının bir olduğunu ama tahrif edildiklerini söyler. Dolayısıyla onlardaki bazı bilgilerin Kur’an’la benzerlik taşıması normaldir. <

Author — AHKESAMA !

Author

Kendi varlığını kabulendirmek inandırmak için miletleri yok eden tanrı acliktan ölen çocuklara savaşlara kölelik düzenine karismiyo yani hicbirsey onun varlığından önemli değil saçma sapan dinler inanclar

Author — Mehmet Ergul

Author

Demekki neymiş? Sümerler olmasaydı bugün kuran olmayacaktı...

Author — hasan keke