పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018 - TV1

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token
పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018 - TV1 4
పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018


#TV1Telugu #TV1TeluguLIVE #LiveReports


#TV1Telugu #TV1TeluguLIVE #LiveReports

Download — పందులు పడుతున్న చందు || Dethadi News || దేత్తడి వార్తలు || Dethadi Gangavva || 19-09-2018 - TV1

Download video
💬 Comments on the video
Author

Chandu pandhu laanu vadilei papam
Ammai ni chusuko 🙏🙏

Author — Chandu TV

Author

Hahaha pandi chusthe mi chutalani chusinattu undi anta bale chepinav gangaavva...papam bro....😊😊

Author — gouthami matamarugu