Koronawirusa COVID-19 - Hospitalizacja (PL)

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
UCuBt1xdv2n7GPawh7lcqDRA

Ktoś z Twoich bliskich pozostaje w szpitalu z powodu podejrzenia lub rozpoznania koronawirusa. Taka sytuacja wywołuje stres u wszystkich osób związanych z chorym. Ta prezentacja pokazuje dlaczego nie możesz odwiedzić chorego.

Sytuacje mogą się różnić w zależności od kraju.

💬 Comments on the video