Biserica fortificată - DÂRJIU - The Fortified Church (Transylvania, Romania)

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
Invalid campaign token '7mSKfTYh8S4wP2GW'
Enable English subtitle ! - Activați subtitrarea în românește !

A székelyderzsi unitárius vártemplom

Dârjiu (în maghiară Székelyderzs) este un sat secuiesc situat în partea sud-estică a Transilvaniei, la circa 18 Km sud-vest de Odorheiu Secuiesc. Biserica unitariană de la Dârjiu este singura secuiască care face parte din grupul celor șapte biserici fortificate din Transilvania incluse în anul 1999 pe lista UNESCO a patrimoniului cultural mondial, celelalte șase biserici fiind săsești (în general evanghelice): Biertan, Prejmer, Viscri, Saschiz, Câlnic și Valea Viilor. Bisericuța catolică inițială, construită în 1270, va fi extinsă în secolele al XIV-lea și al XV-lea. Din 1419 datează pictura pictura interioară, renumită fiind fresca cu legenda Sfântului rege Ladislau. Atacurile asupra ei, dar și Reforma protestantă de la începutul secolului al XVI-lea, atrag modificări constructive importante, fortificarea (ziduri, bastioane, dar și biserica în sine), precum și trecerea la ritul reformat. În prezent, biserica are nu numai un rol religios activ, dar constituie și o componentă socială importantă și de tradiție în viața satului, în fostele fortificații fiind depozitate produse de carne afumată care se pun și se iau respectându-se vechi cutume. În ultimii ani, complexul a fost renovat și anumite spații au fost amenajate ca muzeu etnografic.

Dârjiu (Székelyderzs, in Hungarian) is a Szekler village located in the south-eastern part of Transylvania, about 18 km southwest of Odorheiu Secuiesc. The Unitarian Church in Dârjiu is the only Szekler church who is part of the group of seven fortified churches in Transylvania included in 1999 on the UNESCO World Heritage List, the other six churches being Saxon (generally evangelical): Biertan, Prejmer, Viscri, Saschiz, Câlnic and Valea Viilor. The original Catholic church, built in 1270, will be extended in the 14th and 15th centuries. The interior painting dates back to 1419, being renowned the fresco with the legend of Saint king Ladislau. The attacks on it, but also the Protestant Reformation at the beginning of the 16th century, bring important constructive changes, the fortification (walls, bastions, but also the church itself), as well as the transition to the reformed rite. At present, the church has not only an active religious role, but also an important social and traditional social component in the village's life, with the former fortifications storing smoked meat products that are placed and taked being respected old customs. In recent years, the complex has been renovated and some spaces have been set up as an ethnographic museum.

Download — Biserica fortificată - DÂRJIU - The Fortified Church (Transylvania, Romania)

Download video
💬 Comments on the video
Author

It would be wonderful if you could visit Slobozia Church and the cross of Leon Tomsa. I am trying to find a translation of the cyrillic writing upon it.

Author — Abdullah Mikail