5 качества на добрия учител и 5 начина да сме по-добри в работата си

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 1 years ago
preview_player
UCaLnOHl7VjSqmhbtDGoiv4Q

Тема на видеото е какви са 5-те качества, които трябва да притежаваме като учител и кои са 5-те начина да сме по-добри учители. Видеото има за цел да предизвика дискусия, както и да даде полезни съвети на по-неопитни учители. Също така да помислим върху себе си в ролята на учител - как поднасяме урока, с какъв тон и интонация говорим на учениците, показваме ли уважение и добри маниери в общуването си, как се обличаме, умеем ли да мотивираме всички ученици, какъв личен пример даваме.
Очаквам вашите коментари
Страницата във ФБ @Нови учители