Kronstadt ( Brasov - 09.04. 2014 )

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
UCIZ_EtPwhKWIixKlk_7pjWg

ÎÎn Evul Mediu Braşovul este menţionat pentru prima oară sub numele de Brassovia în 1251. Construirea centurii de apărare a început în sec.XIV şi a fost încheiata în sec.XVII. Fiind considerată una dintre cele mai puternice din Transilvania, cetatea măsura cca 3km de ziduri, înalte de 12m şi cu grosime de până la 2.2m, înconjurate de şanţuri umplute cu apă şi având 32 turnuri de veghe
Din ansamblul de fortificaţii -- ziduri, bastioane, porţi, turnuri, astăzi se mai păstrează:
- zidul de est, din care sunt conservate fragmente, cu Poarta Ecaterinei ( 1559 ), una
din principalele căi de acces în cetate, din care se păstrează turnul cu cele patru
turnuleţe de colţ;
- zidul de sud cu bastionul Ţesătorilor( sec.XV-XVI), bastionul Frânghierilor,
bastionul Postăvarilor;
- zidul de nord -- canalul Graft- format din două ziduri de incintă cuprinzând între ele zwingerele ( ocolul animalelor); zidul include şi bastionul Fierarilor( sec.XV-XVI), astăzi Arhivele Statului, bastionul Porţii , turnul măcelarilor şi patru turnuri de pulbere. Înafara zidurilor cetăţii, dar făcând parte din fortificaţiile oraşului se păstrează turnurile de supraveghere: Turnul Alb ( sec.XV ) şi Turnul Negru, iar pe dealul Tâmpa se pot vedea ruinele a alte şapte turnuri. Cetăţuia , aflată pe Dealul Cetăţii, a fost construită în mai multe etape, începând cu 1553. "Cetăţuia" a fost menţinută în scopuri militare până în mijlocul sec.XIX.

💬 Comments on the video