Chui Au E Sim Sia

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Description
preview_player
UC0L76CLSlEWekmDMQQrfQZg

VCD - Karaoke Hokkian Song VOL 4


1. Opening
2. Chia Cam
3. Chui Au E Sim Sia
4. Set Luan Ciu
5. Long Si Wi Tio Li La
6. Ya Ciau
7. Ik Seng Kam Guan Wi Li Co
8. Ciu Kok Eng Hiong
9. Kam Ceng Pa Ci Peng
10. Ang Teng Be Tau
11. Tan Bo Lang
12. Ma Ma Chia Li Ya Po Tiong
13. Ciam Sua Cing
14. Em Sio Li
15. Sua Tiok Ang
16. Sia Lang Kak Gua Pi