Oткриване на Първа Детска Академия за Добри Обноски

  • 🎬 Video
  • ℹ️ Published 6 years ago
preview_player
UCKZ3Pn0j6seUyzlOnxw9ocg

Празнично настроение, смях и игри на откриването Първа Детска Академия за Добри Обноски в София. Усвояване на добри маниери и правила на поведение, интерактивно обучение чрез игра за деца от 5 до 10 г. Основата на успешната личност, лидерските умения и ораторските способности се поставят още в най-ранно детство.
Учтивото и усмихнато дете е винаги добре прието от заобикалящия го свят. То общува с лекота, буди доверие, чувства се уверено и спокойно.